Kiểm tra kiến ​​thức về da liễu

  • Bài kiểm tra dành cho cả sinh viên và học viên y khoa.
  • Thủ tục kiểm tra là 10 ảnh ngẫu nhiên về các bệnh ngoài da.
  • Trong mỗi trường hợp, bạn cần phải chọn tên chính xác của bệnh từ một số tùy chọn.
  • Đối với câu trả lời đúng, bạn sẽ có được một điểm.
  • Khi tạo ra xét nghiệm, các phác đồ của Fitzpatrick, Tosti và các tài liệu y học khác đã được sử dụng.
  • Chúng tôi đề nghị mọi người ấn tượng để không vượt qua bài kiểm tra.

11 ý kiến

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Nhận xét sẽ xuất hiện trên trang sau khi được kiểm duyệt.