Samara

Thêm phòng khám

Phòng khám Korytseva

Phòng khám Korytseva được thành lập vào năm 1996 và có 2 chi nhánh, cung cấp sự thuận tiện về lãnh thổ cho khách hàng của chúng tôi. Bây giờ phòng khám của chúng tôi là một trung tâm y học thẩm mỹ hiện đại, trong đó hơn 40 nhân viên chuyên nghiệp làm việc. Hôm nay - chúng tôi là một trong những trung tâm thẩm mỹ tốt nhất trong khu vực Samara.

st. Molodogvardeyskaya, d.138B
st. Cách mạng, 5