Razumed, trung tâm y tế

Thành phố hiện tại:

Julius Fucik, 53 tuổi
Học viện Glushko, 43 tuổi
Biển trắng, 6
(843) 235-04-03
(843) 235-04-17

Để lại phản hồi của bạn về phòng khám

E-mail của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Nhận xét sẽ xuất hiện trên trang sau khi xác minh bởi người kiểm duyệt.