Omsk

Thêm phòng khám

Omsk KVD

Phòng khám bác sĩ da liễu lâm sàng

Vokzalnaya 28
Energetikov, 5
Dianova, 7B
Lermontov, 128
Dòng thứ 5, 117a
Triển vọng không gian, 55
Bắc 24, 115a
Chelyuskintsev, 94