Đồng nghiệp, Trung tâm Y tế

Thành phố:

Revda, Tchaikovsky, 12
(34397) 3-94-93
+ 7-912-645-10-95

Để lại nhận xét của bạn về phòng khám

e-mail của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Ý kiến ​​sẽ xuất hiện trên trang sau khi được kiểm duyệt.