Biomed, một mạng lưới các trung tâm xét nghiệm và chẩn đoán

Thành phố:

Gavrilova, 1
Esperanto, 10
Tufan Minnullina, 8a
Dekabristov 180
Serov, 22/24
Syrtlanova 16
Albert Kamaleeva Avenue, 28
Truth (Derbyshki), 6
Leningrad, 31
(843) 533-33-33 - đa kênh
(843) 527-46-40

Để lại nhận xét của bạn về phòng khám

e-mail của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Ý kiến ​​sẽ xuất hiện trên trang sau khi được kiểm duyệt.